16.07.2021 – Święto MB z Góry Karmel (odpust w kaplicy cmentarnej)

W piątek, 16 lipca 2021 roku, w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Węgrowie miał miejsce doroczny odpust. W tym to dniu Kościół Katolicki w Polsce obchodzi święto N.M.P. z Góry Karmel, potocznie zwane świętem Matki Bożej Szkaplerznej; a to ze względu na szczególny znak maryjny, jakim stał się karmelitański szkaplerz, którego posiadanie zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy, potwierdzanym codzienną modlitwą „Pod Twoją obronę”.

O godz. 10:00 została odprawiona Msza Święta, suma odpustowa, której przewodniczył ks. dr Marek Szlanta, kapłan diecezji siedleckiej, obecnie przebywający na emeryturze w Węgrowie. Kaznodzieja wygłosił homilię, której treść, poparta tekstami ze Starego Testamentu, a w szczególności historią proroka Eliasza, zwróciła uwagę wszystkich ku Maryi, objawiającej się na Górze Karmel. W Eucharystii licznie uczestniczyli wierni z parafii farnej, jak również i z parafii sąsiednich. Wspólnej modlitwie sprzyjała wspaniała pogoda pogoda, dzięki czemu najwięcej osób zgromadziło się na placu przed kaplicą.

Na koniec, ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski, odmówił Litanię do N.M.P. Matki Karmelu, z której treścią można zapoznać się poniżej:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,
Patronko i Pani Karmelu,
Królowo, Ozdobo Karmelu,
Matko i Siostro nasza,
Opiekunko Karmelu,
Chroniąca nas szkaplerzem świętym,
W historii Karmelu zawsze obecna,
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel,
Chwało Góry Karmel,
Kwiecie Karmelu,
Gwiazdo morza,
Bramo nieba,
Życie i nasza nadziejo,
Matko najsłodsza,
Matko miłosierdzia,
Matko pięknej miłości,
Matko łaski Bożej,
Matko Dziewico,
Dziewico Czystego Serca,
Dziewico Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego,
Mieszkanie Trójcy Świętej,
Przeczysty obrazie Kościoła,
Mistrzyni życia duchowego,
Nosząca Słowo Boga,
Dziewico zasłuchana w Słowo,
Dziewico czuwająca,
Dziewico cicha i ukryta,
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy,
Trwająca na modlitwie,
Trwająca mężnie w mroku wiary,
Zawsze uległa Duchowi Świętemu,
Posłuszna woli Ojca,
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża,
Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana,
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości,
Doskonała uczennico swojego Syna,
Pierwsza spośród ubogich Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia,
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa,
Wzorze naszego oddania się Bogu,
Maryjo, miłująca obecności,
Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary,
Przewodniczko na Górę Karmel,
Królowo szkaplerza świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel,
W. Daj nam znak opieki Twojej.

Módlmy się:
Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.