Czerwcowe Nabożeństwo Fatimskie w Bazylice węgrowskiej

Drugiemu już w tym roku Nabożeństwu Fatimskiemu, które miało miejsce w niedzielę, 13-go czerwca 2021 roku, przewodniczył ks. prał. Tadeusz Syczewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

Tak, jak to już w węgrowskiej tradycji zakorzenione, i tym razem o godz. 17:30 rozpoczęła się półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której ks. Łukasz Suszko, wikariusz miejscowy, odczytywał kolejne prośby i podziękowania, spisane na kartkach przynoszonych przez tutejszych parafian, a także i tych spoza Węgrowa. Kartki te każdorazowo są wyjmowane ze specjalnej skrzyni-skarbony, na której umiejscowiona jest figura Matki Bożej Fatimskiej. Ów prośby i podziękowania, kierowane do Pana Jezusa za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, były przeplatane modlitwą spontaniczną oraz rozważaniami ks. Łukasza. Pod koniec Adoracji odczytano Litanię do Serca Pana Jezusa w ramach nabożeństwa czerwcowego. Bezpośrednio po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Eucharystia.

Licznie zgromadzeni parafianie węgrowscy pobożnie uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i kazanie wygłosił Jego Magnificencja ks. prał. Tadeusz Syczewski, rektor WSD w Drohiczynie. Na Nabożeństwo Fatimskie przyjechali również księża z sąsiednich parafii, tj. z Korytnicy i parafii św. Ojca Pio w Węgrowie.

Po skończonej Eucharystii rozpoczął się Różaniec Fatimski oraz procesja z figurą Matki Bożej wokół Bazyliki. Niesiony wizerunek Maryi zatrzymywał się na odpowiednio przygotowanych ołtarzach, odpowiadającym kolejnym tajemnicom Różańca Świętego. Miejsca te udekorowali kwiatami mieszkańcy: ul. Zwycięstwa 4 i 10, 6 i 8, oraz ul. Gdańskiej w granicach parafii. Natomiast figurę Matki Bożej przystroili mieszkańcy ul. Ludwisarskiej i ul. Bujnowskiej.

Po odmówieniu Różańca Fatimskiego i przybyciu z powrotem do świątyni nastąpiły podziękowania. Ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski, wyraził swą wielką radość, że mimo upływu czasu, bo ponad 20-stu lat, węgrowskie Nabożeństwa Fatimskie cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem i popularnością wśród wiernych. Ponadto podziękował swemu przyjacielowi, ks. prał. Tadeuszowi Syczewskiemu, za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Węgrowa, by poprowadzić to czerwcowe Nabożeństwo Fatimskie; za wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.