03.06.2021 – Boże Ciało i Imieniny ks. Proboszcza

Czwartek, 3-go czerwca 2021 roku, to w Kościele Katolickim Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, w Polsce znane potocznie jako Boże Ciało.

W tym dniu parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Węgrowie uczciła również patrona ks. prał. Leszka Gardzińskiego, proboszcza i dziekana węgrowskiego, który właśnie 3-go czerwca obchodzi swoje imieniny. Podczas Mszy Świętej tzw. „sumy”, liczne grupy parafialne działające przy Bazylice Mniejszej w Węgrowie złożyły na ręce ks. proboszcza bukiety życzeń. Ten gest stał się swoistym wyrazem wdzięczności za posługę kapłańską księdza proboszcza w Bazylice Mniejszej oraz szczególną troskę i zaangażowanie, z jakim kieruje węgrowską parafią. Wśród licznie zgromadzonych grup parafialnych znaleźli się przedstawiciele: braci ministranckiej, scholi dziecięcej, scholi młodzieżowej, Akcji Katolickiej, Żywego i Nieustającego Różańca, mieszkańców Jarnic, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Przyjaciół Oblubieńca, Domowego Kościoła oraz chóru parafialnego. Szczere życzenia płynące z serc są dowodem sympatii i szacunku, z jakim węgrowscy parafianie traktują księdza Prałata Leszka.

Mszy Świętej przewodniczył wikariusz ks. Wojciech Wysocki, zaś okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz i dziekan węgrowski ks.prał.Leszek. Po skończonej Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka Adoracja, po czym uformowała się procesja do czterech ołtarzy. I tym razem, z racji na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, procesja przeszła wokół Bazyliki, a nie, jak to już jest w tradycji – ulicami miasta. W rogach przykościelnego ogrodzenia stały ołtarze eucharystyczne, wcześniej przygotowane przez odpowiednio wyznaczonych parafian. Procesja była silnie rozbudowana. Prócz dużej grupy „bielanek” – dziewczynek sypiących kwiatki, dało się zauważyć chorągwie, feretrony, figury Matki Bożej i Świętego Józefa oraz poduszeczki z wizerunkami Świętych, tak licznie niesione przez dzieci. Uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem miało miejsce na zewnątrz świątyni, przy czwartym ołtarzu eucharystycznym. Potem Pan Jezus został przeniesiony do bazyliki i nastąpiła iadoracja trwająca do godz.21.00.