3 maja 2021 r. – Uroczystość N.M.P. Królowej Polski

W poniedziałek, 3 maja 2021 roku, w Uroczystość N.M.P. Królowej Polski, w Bazylice Mniejszej w Węgrowie miała miejsce celebracja Mszy Świętej w intencji Ojczyzny – o pomyślny rozwój dla niej oraz dar mądrości dla rządzących, a także o pokój i wzajemną zgodę dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla mieszkańców miasta Węgrowa. W Eucharystii, prócz licznie zgromadzonych parafian, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich oraz powiatowych, m.in. Burmistrz Miasta Węgrowa i Starosta Powiatu Węgrowskiego wraz z zastępcami oraz członkowie Rady Miasta i Rady Powiatu. Nie zabrakło również poczt sztandarowych.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski, który we wstępie podkreślił, że co roku 3-go maja obok uroczystości N.M.P. Królowej Polski, obchodzonej przez Kościół Katolicki, Polacy wspominają również kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, czyli pierwszej w Europie ustawy rządowej, regulującej system polityczny państwa polskiego.

Po skończonej Eucharystii nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje władz samorządowych pod tablicą pamiątkową 3-go Maja (skwer przy ulicy Mickiewicza 4A), jednak ze względów na jeszcze obowiązujący reżim sanitarny, w formie indywidualnej.

Posłuchaj kazania ks. kan. Marka Matusika z diec. siedleckiej: