20 maja 2021 r. – Błogosławieństwo posług ministranckich

We czwartek, 20 maja 2021 roku, w parafii Wniebowzięcia N.M.P. miał miejsce uroczysty obrzęd nadania ministrantom nowych posług liturgicznych. Wspomniane błogosławieństwo odbyło się podczas Mszy Świętej o godz. 18:00. Proboszcz i dziekan węgrowski, ks. prał. Leszek Gardziński, przyjął kandydaturę siedmiu ministrantów do pełnienia funkcji ministranta światła oraz czterech ministrantów do pełnienia funkcji ministranta kadzielnicy. Sami kandydaci przed zgromadzonymi w świątyni parafianami wyrazili pragnienie służby Bogu i Kościołowi oraz gotowość do pełnienia przyjmowanych obowiązków i funkcji liturgicznych. Ksiądz proboszcz odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa nad ministrantami. Jej treść stanowiła prośbę do Boga Ojca Wszechmogącego o umocnienie w pełnieniu zadań we wspólnocie oraz opiekę nad tymi, którzy chcą poświęcić się służbie w Kościele Katolickim; by dobrze przygotowali się do wypełnienia powierzonych im zadań, a pogłębiając przyjaźń z Jezusem Chrystusem, wzrastali w łasce i mądrości. Modlitwę zakończyło poświęcenie znaczków i szat, które mają przypominać nowo wyświęconym ministrantom o chrześcijańskiej godności i powołaniu do służby liturgicznej.