Sakrament Bierzmowania w Bazylice – 6 marca 2021

W sobotę, 6 marca 2021 roku, przez posługę J. E. Ks. Bpa Piotra Sawczuka, 77 młodych dziewcząt i chłopców przystąpiło w Bazylice Mniejszej w Węgrowie do Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci w dwóch turach uczestniczyli we Mszach Świętych o godz. 10:00 i 12:00.

Na początku słowa powitania oraz prośby do Księdza Biskupa o udzielenie zgromadzonej młodzieży Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej skierował ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski. Następnie głos zabrali przedstawiciele rodziców, którzy zapewnili o aktywnym i systematycznym uczestnictwie w przygotowaniu swoich dzieci do tego szczególnego Sakramentu.

Podczas uroczystej Eucharystii (o godz. 10:00 i 12:00) Pasterz Kościoła Drohiczyńskiego wygłosił homilię, która była swoistym komentarzem do znanej przypowieści biblijnej o Synu Marnotrawnym, zawartej w Ewangelii z dnia. Rozwinięciem tematu stało się nawiązanie do okresu Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy w Kościele Katolickim. Sam obrzęd nakładania oleju Krzyżma na poszczególnych kandydatów przystępujących do Sakramentu odbywało się w wymownej ciszy, po to, by w sposób wyraźny zaznaczyć głęboki sens wypływający ze słów dialogu pomiędzy Biskupem a młodzieżą.

Na koniec, tuż przed Błogosławieństwem, słowa podziękowań w kierunku Księdza Biskupa oraz rodziców skierowała młodzież – to ci, którzy zapewniali o swojej świadomości i odpowiedzialności wynikającej z otrzymania Darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania.

Na Mszach Świętych byli obecni również księża z sąsiednich parafii, m.in. z Liwa, Starejwsi, Miedzny, a także Ciechanowca.