Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r.