Duchowe pielgrzymowanie w naszej Bazylice

Tradycyjnie już jak co roku, również i w tym Bazylika węgrowska podejmuje ofiarę Duchowego Pielgrzymowania. W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa XXXI Drohiczyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przebiega w nieco odmiennej formie; z naszej diecezji ruszyła reprezentacja złożona z kapłanów i kleryków Wyższego Seminarium Duchowego w Drohiczynie. Z hasłem „Pod Twoją obronę” pielgrzymują oni w imieniu wszystkich diecezjan do tronu Matki Boskiej Częstochowskiej.

A w naszej parafii pielgrzymuje Grupa Srebrna, która od niedzieli 2-go sierpnia do czwartku 13-go włącznie (kiedy to będziemy uczestniczyli w kolejnym nabożeństwie fatimskim), modli się na Różańcu we wszystkich intencjach zanoszonych do Wszechmogącego Ojca za wstawiennictwem Maryi.

Jak to wyglada w węgrowskiej Bazylice? Codziennie od godz. 17:30 słuchamy w kościele konferencji, którą na każdy dzień przygotowali poszczególni kapłani z naszej diecezji. Następnie o godz. 18:00 uczestniczymy w Eucharystii. Ostatnim punktem pielgrzymkowych spotkań jest modlitwa różańcowa wokół Bazyliki. Kto tylko chce, kto tylko może, ten ma możliwość niesienia znaków pielgrzymkowych: krzyża, flagi i proporca. Kolejne tajemnice Różańca Świetego przeplatamy śpiewem piosenek pielgrzymkowych. Na koniec tworzymy wielki krąg w świątyni i odmawiamy modlitwę pielgrzyma oraz odśpiewujemy Apel Jasnogórski. Po błogosławieństwie końcowym rozbrzmiewa jeszcze piosenka ‚na dobranoc’.

Warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie codzienne rozważania są w szczególności poświęcone postaci Matki Najświętszej.

Tegorocznemu Duchowemu Pielgrzymowaniu Węgrowskiej Grupy Srebrnej przewodniczy ks. Grzegorz Konopacki – wikariusz miejscowy, który jednocześnie z dniem 22 sierpnia kończy swą posługę duszpasterską w Bazylice Mniejszej w Węgrowie.

 

Dodaj komentarz