Nowe posługi liturgiczne w Bazylice Mniejszej w Węgrowie

W piątek, 26 czerwca o godz. 18:00 węgrowska parafia farna przeżywała niezwykłe święto. Podczas Mszy Świętej, sprawowanej przez proboszcza parafii, ks. prał. Leszka Gardzińskiego, kilkunastu kandydatów otrzymało nominację do posługi ministranckiej w kościele, zaś kilku czynnych już ministrantów, po prawie że rocznym przygotowaniu i odpowiedniej formacji, zostało podniesionych do rangi ministranta światła i ministranta kadzielnicy. Bazylika Mniejsza w Węgrowie wzbogaciła się o kolejnych młodych mężczyzn, powołanych do służby przy Ołtarzu Pańskim.

Jak zaznaczył w kazaniu ks. prałat Leszek, poszczególne funkcje sprawowane w prezbiterium świątyni są nie tylko wielkim wyróżnieniem dla osób świeckich, ale przede wszystkim nakłada na nich ogromną odpowiedzialność, wynikającą z bliskiej obecności przy świętych czynnościach liturgicznych.

Opiekunem służby liturgicznej ołtarza w parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Węgrowie jest ks. mgr Wojciech Wysocki.

 

Dodaj komentarz