Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 11.06.2020

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwyczajowo nazywana Bożym Ciałem, przebiegła w nieco innej odsłonie. Z powodu obowiązujących jeszcze restrykcji sanitarno-epidemiologicznych tradycyjna procesja ulicami miasta została przeniesiona na plac przykościelny.

Obchody tego dorocznego święta w naszej parafii rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 10:30, której przewodniczył ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótka adoracja i wyjście do czterech ołtarzy, przygotowanych w rogach parkanu kościelnego. Procesja zgromadziła licznych wiernych, którzy zorganizowali feletrony i chorągwie. Dzieci i młodzież niosły różaniec oraz poduszki z wizerunkami świętych, zaś małe dziewczynki sypały kolorowe płatki z kwiecia polnego. Piękna procesja Bożego Ciała w Bazylice Mniejszej w Węgrowie stała się swoistym wyznaniem wiary w Boga Trójjedynego. Na zakończenie wspólnie odśpiewano uroczyste “Te Deum laudamus” jako dziękczynienie za dar obecności Pana Jezusa pod postacią Chleba i Wina.

 

Dodaj komentarz