Modlitwa o urodzaje, czyli poświęcenie pól

W sobotę, 16-go maja, w trzech wsiach należących do naszej parafii, a więc Jarnicach, Pieńkach i Szarutach odprawione zostały Msze Święte w intencji o błogosławieństwo Boże dla pracujących na roli, a także o pomyślne i obfite plony. Eucharystie w poszczególnych wsiach zostały poprzedzone odczytaniem stosownego fragmentu Ewangelii przy jednej ze “stacji” – figurze Niepokalanej oraz modlitwą wiernych. Wspólnota zgromadzona wokół kapliczek odśpiewała też “Suplikacje”, po czym ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych ruszyła w procesji. Święci za życia na ziemi podobali się Bogu i orędują za nami w niebie. Zatem za ich wstawiennictwem proszono o Boże błogosławieństwo dla ojczystej ziemi, o pomyślne urodzaje i szczęśliwe zbiory, a także o szacunek dla chleba codziennego i chleba eucharystycznego.

Msza Święta w Jarnicach zgromadziła wiernych, aby wielbić Boga Stwórcę za Jego hojne dary, szczególnie za codzienny dar chleba, owoc Jego dobroci i pracy rąk ludzkich. Ks. mgr Grzegorz Konopacki, wikariusz miejscowy, który prowadził spotkanie modlitewne, polecał Bożej dobroci ludzi, którzy z powodu suszy, nieurodzaju lub niesprawiedliwości cierpią na brak pokarmu i umierają z głodu.

W Szarutach również odprawiono Najświętszą Ofiarę. Ks. mgr Grzegorz Ziembowski, wikariusz miejscowy, modlił się za wszystkich chrześcijan, aby codzienną pracą zdobywali świętość zgodną ze swoim powołaniem i przyczyniali się do udoskonalenia świat. W homilii kapłan wyraził swój wielki szacunek i podziw dla ciężkiej pracy rolników oraz okazał swoją wdzięczność za dar chleba powszedniego.

 

Dodaj komentarz