Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 r.