Zarządzenie władz państwowych i kościelnych – Tylko 5 osób / nie licząc usługujących/ może uczestniczyć jednocześnie we Mszy św. zarówno codziennej, niedzielnej, świątecznej i pogrzebowej. Dlatego we Mszy św. niech uczestniczą tylko ci, którzy zamówili intencję mszalną. Przychodźmy do Bazyliki w ciągu dnia na adorację i módlmy się w domu… Niech Bóg okaże Miłosierdzie Nam i całemu światu…