W Bazylice Węgrowskiej – II WIELKOPOSTNY DZIEŃ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Przebłagalnej za nasze grzechy, błagalnej o ustanie epidemii koronawirusa i zachowanie nas od tej choroby – 27 marca 2020r.