BIERZMOWANIE 2020

W sobotę, 7 marca 2020 roku, 71 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania. O godz. 12:00 w Bazylice węgrowskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd nałożenia oleju krzyżma świętego na czoła kandydatów, który w sposób realny urzeczywistnia obecność Ducha Świętego w Kościele i w życiu każdego chrześcijanina. Wyznawcy ochoczo przyjęli siedmiorakie dary, które wypływają z Sakramentu Bierzmowania. Samemu obrzędowi asystował ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski oraz ks. kan. Henryk Sączek, wicedziekan i proboszcz liwski.

Podczas homilii skierowanej do kandydatów i towarzyszących im rodziców, rodziców chrzestnych oraz świadków, Ksiądz Biskup podkreślił, że mimo rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu, w którym rozważamy sprawy bolesne – Mękę Chrystusa, to jednak sam fakt  przyjęcia znamion Ducha Świętego przez młodych ludzi, napawa wielką radością zarówno wspólnotę parafialną, jak i cały Kościół. Pasterz zwrócił uwagę na dwa istotne momenty: Kościół zrodził się na Golgocie, a objawił się światu w dniu Pięćdziesiątnicy. Od Golgoty do Pięćdziesiątnicy jest zatem bardzo blisko. Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło jako owoc Męki i Śmierci Pana Jezusa. W opisie zesłania Ducha Świętego użyte są słowa twarde, nie sielankowe – te same, co w starotestamentalnym opisie przekazania Mojżeszowi Dekalogu na Synaju. Ksiądz Biskup przypomniał, że w dniu Pięćdziesiątnicy Żydzi obchodzili Święto Tygodni, czyli Święto odnowienia Prawa. Stroili synagogi na zielono, podobnie ja dziś chrześcijanie stoją swoje kościoły na Zielone Świątki. I to właśnie w tym dniu, kiedy Żydzi wspominali wydarzenia z Synaju, narodził się Kościół. Duch Święty dokonał przemiany w sercach Apostołów, którzy otrzymali nadprzyrodzone dary, o których istnieniu nie mieli nawet pojęcia i o których nawet nie marzyli: odwagę, męstwo – od tego momentu zaczęli głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, które przyszło w Chrystusie. Czynili to z wielkim zapałem, z wielką radością. Duch Święty pomógł im przezwyciężyć dotychczasowy lęk i duchowe zagubienie. Biskup Piotr zauważył, że Bóg bardzo często przychodzi w taką szczelinę, jaka tworzy się między naszym ludzkim lękiem, a zaufaniem, na które się zdobędziemy, na które się wzniesiemy. Jezus zapowiedział uczniom prześladowania, ale to jest mimo wszystko Dobra Nowina, choć mówi o trudnościach, o cierpieniu, o czekającym krzyżu. W Krzyżu jest ratunek, jest zbawienie, a Duch Święty pomaga w to uwierzyć, i właśnie bez lęku, a z zaufaniem to przyjąć. Sakrament Bierzmowania pomaga odnaleźć się w Kościele w czasach, gdy wielu ludzi odwraca się od Niego. Zamknięcie się na Ducha Świętego prowadzi do utraty wiary oraz spojrzenia przez jej pryzmat na Kościół. Dlatego też to Duch Święty daje mądrość nadprzyrodzoną, oświeca umysły, wyprowadza z różnorakich lęków i obaw. Wszystko to ku dojrzałości, świadomości i radości bycia uczniem Jezusa Chrystusa.

 

Dodaj komentarz