OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Święto Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 r.