Obłóczyny parafianina, al. Daniela Piotrowskiego

W Niedzielę, 20 października 2019 r., w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie miał miejsce bardzo ważny dla życia naszej parafii obrzęd liturgiczny. Bo oto alumn III roku, Daniel Piotrowski, który pochodzi z Węgrowa, został obłóczony w sutannę kapłańską. Temu podniosłemu wydarzeniu przewodniczył Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Bp Piotr Sawczuk. Nie zabrakło również proboszcza parafii farnej w Węgrowie, ks. prałata Leszka Gardzińskiego, który towarzyszył alumnowi Danielowi Piotrowskiemu jako opiekun duchowy i proboszcz parafii rodzinnej.

To szczególne wyróżnienie dla Bazyliki Węgrowskiej, a dla wiernych naoczny znak powołania przez Boga do służby ludziom tu, na ziemi.

Dodaj komentarz