Mazowieckie Święto chleba i sera – 15.09.2019

W Niedzielę 15-go września Bazylika Węgrowska zgromadziła mieszkańców Węgrowa i okolic, którzy podczas Mszy św. „dożynkowej” dziękowali Bogu Wszechmocnemu za tegoroczne zbiory, plony ziemi.

Tego dnia w Węgrowie odbywało się Mazowieckie Święto chleba, mleka i sera. To bardzo duże wydarzenie, obejmujące swym zasięgiem nie tylko miasto i powiat węgrowski, ale całe województwo mazowieckie.

Licznie zebrani przedstawiciele wielu miejscowości, gmin oraz kół wiejskich wnieśli do świątyni przepiękne i monumentalne wieńce dożynkowe, które wypełniły praktycznie całe prezbiterium.

Na Eucharystię, którą o godz. 12.00 sprawował ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski, przybyli także przedstawiciele władz samorządowych szczebla miasta oraz powiatu węgrowskiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Marek Matusik z Siedlec. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z Węgrowa pod batutą Tomasza Gronowskiego.

Po skończonej Mszy św. ks. Proboszcz poświecił wieńce dożynkowe i udzielając uroczystego błogosławieństwa zaprosił wszystkich zebranych w świątyni na dalszą część obchodów Mazowieckiego Święta chleba i sera, które miały miejsce na Rynku Mariackim przed Bazyliką Mniejszą.

 

Dodaj komentarz