Węgrów pod Krzyżem Jezusa Chrystusa

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa.

Wydarzenie w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Węgrowie rozpoczęło się w sobotę, 14 września, o godz. 18:00. Msza św., której przewodniczył ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz i dziekan węgrowski, została poprzedzona uroczystym wniesieniem krzyża przez kapłanów pracujących w parafii farnej. Następnie krzyż został ukazany wiernym zgromadzonym w świątyni, po czym ustawiono go w prezbiterium, opierając o mensę ołtarzową. Uroczysta procesja wejścia z krzyżem miała charakter bardzo wymowny, ponieważ przypomniała wszystkim o ich chrześcijańskich korzeniach, z których wyrosło państwo polskie – polski naród.

Po skończonej Eucharystii miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adoracja oraz czuwanie przy Krzyżu Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa do godz. 21:00. Charakter tego spotkania z Bogiem był bardzo indywidualny, bowiem parafianie trwający na modlitwie, czynili to w sposób bardzo cichy i spokojny, bez publicznej manifestacji modlitewnej, w skupieniu i zadumie. Dzięki temu znak Krzyża Świętego stał się symbolem nie tylko zwycięstwa życia nad śmiercią, ale i wielką nadzieją i pewną drogą do zbawienia dla każdego człowieka i całego świata.

Dodaj komentarz