01.09.2019 – 80. rocz. wybuchu II wojny światowej

W Niedzielę, 1 września, o godz. 10:30 parafianie węgrowscy zgromadzili się na Mszy św., by spotkać się z Jezusem Chrystusem na uczcie, którą On przygotował dla swych wiernych jako zapowiedź i przedsmak uczty, do której zaprasza w niebie, o czym mówiła Ewangelia XXII Niedzieli Zwykłej roku C.

Tego dnia przypadła również 80. rocznica napaści Niemców na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Trudno opisać ten dramat, który dokonał się w przeciągu sześciu lat i ile osób zginęło. Ale wszyscy zebrani w świątyni, którzy pragnęli upamiętnić te wydarzenia sprzed 80-ciu lat, z głębi serc modlili się o pokój, by ten pokój był w sercu każdego Polaka, by ten pokój był w sercu całego narodu polskiego, by ten pokój był w Europie i na całym świecie. W intencjach szczegółowych nie zapomniano o tych, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej, tych wszystkich, którzy stawali w obronie naszej Ojczyzny, oddając im należną cześć.

W uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. prał. Leszek Gardziński, proboszcz miejscowy, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych szczebla miejskiego i powiatowego, poczty sztandarowe, przedstawiciele państwowych służb mundurowych, wojska, szkół działających na terenie miasta Węgrowa, stowarzyszeń i instytucji pozarządowych, kombatanci oraz rodziny ofiar poległych na frontach II wojny światowej.

 

Posłuchaj homilii ks. prał. Leszka Gardzińskiego, proboszcza i dziekana węgrowskiego: