XXIX Drohiczyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Węgrowa. Duchowe pielgrzymowanie w Bazylice.

W piątek, 2 sierpnia 2019 r., około godz. 10:00 ruszyła grupa węgrowska 29. Drohiczyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Mszą św. w Bazylice Mniejszej o godz. 9:00 pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Piotra Sawczuka, Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, rozpoczęła swój wymarsz do tronu Matki Boskiej Częstochowskiej grupa węgrowska (niebieska). Pątnicy ze śpiewem na ustach i błogosławieństwem Bożym w sercach ruszyli w kierunku Liwa i Grębkowa, tradycyjnie już odprowadzeni na skraj miasta przez duszpasterzy naszej parafii oraz Księdza Biskupa Piotra.

 

 

 

… a w naszej Bazylice Węgrowskiej trwa Duchowe Pielgrzymowanie, które już od pierwszego dnia zgromadziło blisko dwustu uczestników. Ci wszyscy, którzy z jakichś powodów nie mogą pielgrzymować pieszo, łączą się z Pielgrzymką poprzez:

  • codzienne nawiedzenie kościoła i pobożne uczestnictwo we Mszy Świętej,
  • codzienną modlitwę jedną częścią Różańca Świetego, połączoną z pielgrzymowaniem wokół kościoła
  • codzienne odmówienie Modlitwy Pielgrzyma
  • dobrowolne wyrzeczenie w pewnej intencji.

Każde spotkanie modlitewne Duchowych Pielgrzymów w Bazylice Węgrowskiej kończy się zawiązaniem kręgu wspólnotowego w świątyni, Apelem Jasnogórskim oraz odśpiewaniem “piosenki na dobranoc”.

Modlitwa Pielgrzyma:

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla błądzącego po pustyni ludu byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, dopomóż by szczęśliwie powrócili do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie Swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia. AMEN.

 

 

 

Dodaj komentarz