Odpust parafialny ku czci św. Ap. Piotra i Pawła oraz 30-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza

W sobotę, 29 czerwca, nasza parafia obchodziła swój doroczny odpust, związany z przypadającą w tym dniu uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Radość wszystkich była tym większa, że uroczystości odpustowe zbiegły się z 30. rocznicą święceń kapłańskich ks. prał. Leszka Gardzińskiego, proboszcza i dziekana węgrowskiego. Z tej okazji główna Msza święta o godz. 12:00 zgromadziła wielu kapłanów z dekanatu węgrowskiego, kolegów kursowych ks. Proboszcza, którzy wraz z nim świętowali swój perłowy jubileusz kapłaństwa, a więc ks. kan. Marek Matusik – pomagający w Bazylice w niedziele, ks. kan. Henryk Sączek – proboszcz z Liwa i ks. Marek Sidoruk- proboszcz ze Starejwsi. Już na początku Mszy św. liczni przedstawiciele grup parafialnych działających przy Bazylice Mniejszej w Węgrowie złożyli księżom celebransom serdeczne i gorące życzenia oraz wyrazili wdzięczność za dar wieloletniej posługi duszpasterskiej w kościele. Byli to m.in. dzieci, ministranci, członkowie Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła, kół żywego i nieustającego różańca. Pod koniec “sumy odpustowej”, której przewodniczył nasz ks.proboszcz prał. Leszek Gardziński, ruszyła procesja eucharystyczna wokół Bazyliki, którą poprowadził wicedziekan dekanatu węgrowskiego, ks. kan. Henryk Sączek z parafii Liw. Na koniec wszyscy wierni zgromadzeni w kościele odśpiewali dziękczynne “Te Deum laudamus” jako swoiste wyznanie wiary w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.