Boże Ciało-20 czerwca 2019 r.

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, która przypadła na 20 czerwca, zgromadziła rzesze wiernych.
O godz. 10:30 w Bazylice Mniejszej w Węgrowie została odprawiona uroczysta Msza św., pod przewodnictwem proboszcza i dziekana węgrowskiego, ks. prał. Leszka Gardzińskiego. Następnie uformowano procesję, która ze śpiewem tradycyjnych pieśni eucharystycznych ruszyła spod świątyni w kierunku ulicy Kościuszki, gdzie miała połączyć się z procesją uformowaną przez parafię św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Liczne poczty sztandarowe, chorągwie z wizerunkami świętych kościoła, feletrony, dzieci niosące poduszki, bielanki, i wiele wiele innych symboli chrześcijańskich, towarzyszyły Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie, który przeszedł ulicami naszego miasta, aby zobaczyć, „jak się Jego dzieciom powodzi”.
Przy ostatnim ołtarzu, który usytuowany został przy Rynku Mariackim, wygłoszono kazanie okolicznościowe, które swą treścią nawiązywało do aktualnych problemów świętej wiary katolickiej, związanych z brakiem poszanowania wartości chrześcijańskich oraz katolickich form kultu Bożego.
Na koniec wszyscy zebrani mieszkańcy Węgrowa odśpiewali uroczyste „Te Deum laudamus” jako dziękczynienie za dar obecności Chrystusa wśród nas pod postaciami Chleba i Wina.

Dodaj komentarz