Nowi ceremoniarze w naszej parafii

Dnia 3 maja 2019 r., o godz. 18:00 w drohiczyńskiej katedrze, 9-ciu kandydatów otrzymało z rąk J. E. Ks. Bpa dr hab. Tadeusza Pikusa, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej błogosławieństwo do funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Wśród nich znalazło się dwóch mężczyzn z naszej parafii, Bartosz Jarosiewicz i Jarosław Korczak, którzy po blisko rocznym okresie przygotowań i formacji duchowej złożyli przyrzeczenie staranności o coraz to gorliwsze przygotowywanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej oraz pogłębianie tajemnic związanych z uobecnianiem misji zbawienia wszystkich ludzi w sakramencie Eucharystii.