Życzenia Wielkanocne

Wszystkim parafianom i wszystkim gościom przybyłym do naszej parafii składamy z serca płynące życzenia świąteczne:

Niech Święta Wielkiej Nocy będą dla nas okazją zawierzenia Chrystusowi, który ma moc dźwignięcia nas z ludzkich słabości.

Życzymy trwałej obecności Zmartwychwstałego w Waszych sercach i domach.

Niech Ten, który zwyciężył śmierć i szatana, tchnie w Wasze serca swój pokój.

Niech Was umocni w dawaniu całym życiem czytelnego świadectwa wiary i dopomoże przezwyciężać codzienne troski.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

Szczęść Boże! Alleluja!

 

ks. prał. Leszek Gardziński – proboszcz i dziekan węgrowski 

i współpracownicy:

ks. kan. Marek Matusik

ks. Grzegorz Konopacki

ks. Wojciech Wysocki

ks. Grzegorz Ziembowski