Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża Św.

Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja Krzyża Świętego