Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wielka Sobota

Wigilia Pachalna

♦ Liturgia Światła

♦ Liturgia Słowa

♦ Liturgia Chrzcielna

♦ Liturgia Eucharystyczna