„Veni Sancte Spiritus!” – 9 marca 2019 r.

W sobotę, 9 marca, w Bazylice Mniejszej w Węgrowie została odprawiona uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa, Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, podczas której 147-miu kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania.

Msza św. nabrała szczególnego znaczenia, bowiem młodzi ludzie z Parafii Wniebowzięcia N.M.P., stojąc na progu Wielkiego Postu, wyrazili wielkie pragnienie przystąpienia do Sakramentu umocnienia wiary chrześcijańskiej.

Ks. prał. Leszek Gardziński, Proboszcz i Dziekan Węgrowski, witając Pasterza Diecezji, księży z parafii ościennych oraz wszystkich przybyłych gości wskazał, że w tym uroczystym dniu Bazylika Węgrowska staje się Wieczernikiem, gdzie na Apostołów zstąpił Duch Święty.

Ks. Bp Tadeusz Pikus w swoim słowie pasterskim skierowanym do młodzieży przytoczył słowa św. Pawła, który podaje warunki konieczne do zbawienia człowieka: “jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił, będziesz zbawiony”. Cytując Pismo św., Ks. Biskup wskazał, iż “nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus”. Wytłumaczył przez to, jak wielkie znaczenie w życiu każdego chrześcijanina odgrywa prawda wypowiadanego słowa, prawda serca, prawda myśli. I aby nie zatracić tej prawdy o Jezusie Chrystusie potrzebna jest moc Ducha Świętego, który daje odwagę i męstwo do przezwyciężania największych przeszkód oraz lęku przed wyznaniem wiary w Zbawiciela. Pasterz przywołał biblijną scenę zesłania Ducha Św. na Apostołów, którzy pod Jego natchnieniem otworzyli drzwi Wieczernika, aby głosić Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu. Na koniec homilii Ks. Biskup podsumował, że dlatego Sakrament Bierzmowania jest tak bardzo ważny, ponieważ nie da się poznać Ducha Świętego bez posiadania Go w swoim sercu.

Podczas rozbudowanej procesji z darami przedstawiciele rodziców młodzieży bierzmowanej oraz sami kandydaci złożyli na ręce Ordynariusza Diecezji chleb i wino, świecę, a także ofiarę pieniężną na misje, dwa ornaty w kolorze różowym, czerwoną kapę i Mszał Rzymski.

Po skończonej Mszy Świętej i błogosławieństwie pasterskim wszyscy zostali uwiecznieni na pamiątkowych fotografiach grupowych z J. E. Ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem, ks. prał. Leszkiem Gardzińskim, proboszczem Bazyliki Mniejszej w Węgrowie oraz ks. mgr Grzegorzem Konopackim, wikariuszem miejscowym i opiekunem młodzieży, która tego roku przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.

 

Dodaj komentarz