„Chociaż tyle im zawdzięczamy, to mało kto o nich pamięta…”

1 marca o godz. 12:00, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bazylika Mniejsza w Węgrowie zgromadziła rzesze wiernych, którzy uczestnicząc we Mszy św. oddali hołd obrońcom polskiej suwerenności w czasie okupacji przez Armię Czerwoną.
Ofierze Eucharystycznej przewodniczył proboszcz i dziekan węgrowski, ks. prał. Leszek Gardziński, który w słowie wstępnym powitał wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych na czele z burmistrzem miasta Węgrowa oraz starostą powiatu węgrowskiego. Ks. proboszcz wyraził również swoją radość z tak licznie przybyłej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, poczt sztandarowych oraz jednostek służb mundurowych.
W homilii ks. dziekan przedstawił zarys historyczny polskiego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowywaniu jej ZSRR.W dalszej części kaznodzieja przytoczył kilka ciekawych cytatów, zaczerpniętych z pamiętników i dokumentów historycznych, opisujących działania polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.
Po skończonej Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich zgromadzonych w Bazylice węgrowskiej na ul. Kościelną, ażeby wziąć udział w dalszej części miejskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, a także urzędnicy wielu instytucji publicznych złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, a także wysłuchali okolicznościowego apelu pamięci, przygotowanego przez Jednostkę Strzelecką „Niezłomni Węgrów”.
Od 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, natomiast w Węgrowie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w sposób oficjalny jest obchodzony od niedawna. Nie jest dniem wolnym od pracy, ale za to jest dniem szczególnie symbolicznym, pobudzającym lokalny patriotyzm wśród mieszkańców, o czym świadczy choćby tekst umieszczony na tablicy pamiątkowej: „Życie zmarłych zależy od pamięci żywych”.