156. rocznica bitwy pod Węgrowem

W pierwszą niedzielę miesiąca lutego miasto i powiat węgrowski obchodzi kolejną rocznicę historycznej bitwy, związanej z powstaniem styczniowym 1863 r. W związku z tym szczególnym wydarzeniem z dziejów Węgrowa, w Bazylice Mniejszej o godz. 10:30 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. We Mszy św. wzięli udział włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele rady, poczty sztandarowe oraz żołnierze.

W homilii wygłoszonej do licznie zebranych parafian i gości ks. Biskup podkreślił ogromne znaczenie zrywów powstańczych, które nie godziły się na niewolę umiłowanej Ojczyzny i uparcie dążyły do odzyskania wolności. Ekscelencja przytoczył również list pasterski kard. Augusta Hlonda, mówiący o jakże aktualnych dzisiaj problemach związanych z powolnym zanikaniem uczuć patriotyzmu oraz poszanowania Ojczyzny – Polski.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z Węgrowa.