“Zjednoczeni w jednym Duchu…”

25 stycznia w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone jest Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W tym roku święto to zbiegło się z zakończeniem tygodnia modlitw o jedność chrześcijan na całym świecie. To niewątpliwie wspaniała okazja do spotkania ekumenicznego przedstawicieli duchowieństwa różnych wyznań z terenu miasta Węgrowa i okolic. W naszej Bazylice o godz. 18:00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. Leszka Gardzińskiego, proboszcza i dziekana węgrowskiego, w której wzięli udział również: ks. kan. Romuald Kosk, proboszcz parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy oraz pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego Trójcy Świętej w Węgrowie – ks. Paweł Szwedo. Uroczystej celebracji Mszy św. towarzyszył rozbudowany akt pokutny, którego poszczególne wezwania zostały podzielone między wszystkich trzech duchownych. Wierni zgromadzeni w świątyni mieli okazję wysłuchać modlitwy wiernych, która głębokimi treściami nawoływała wszystkie wyznania i religie do łączności z Bogiem Ojcem. Proboszcz fary węgrowskiej w homilii nawiązał odpowiednim przykładem o ojcu i czterech synach do trwałego zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa, które może dokonać się jedynie dzięki Wszechmocnemu Bogu i Jego łasce.