Wrześniowe nabożeństwo fatimskie

13 września węgrowska bazylika po raz kolejny zgromadziła tłumy wiernych. Nabożeństwu przewodniczył ks. Bp Kazimierz Gurda, biskup siedlecki. Witając ks. Biskupa, proboszcz i dziekan węgrowski ks. prałat Leszek Gardziński podkreślił, że tym nabożeństwem fatimskim Parafia – Bazylika Mniejsza włącza się w Wielki Jubileusz Diecezji siedleckiej – 200 lat istnienia diecezji i pragnie wyśpiewać Te Deum Laudamus. W homilii przypomniał Bp Kazimierz Gurda dzieje tejże diecezji i podkreślił ważną rolę jaką odegrał Węgrów w historii diecezji. To tutaj diecezja ówczesna janowska czyli podlaska miała seminarium duchowne w latach 1818-1836. Ks. biskup zaznaczył również, że parafia węgrowska należała do Diecezji Siedleckiej przez 174 lata. Na zakończenie nabożeństwa odśpiewano uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za wszelkie łaski dotychczas otrzymane.