155 rocznica bitwy pod Węgrowem

W niedzielę, 4 lutego, Mszą Świętą o godz. 10.30 rozpoczęły się uroczystości religijno – patriotyczne, upamiętniające kolejną, 155 już rocznicę, bitwy pod Węgrowem.

Zaproszeni goście oraz nasi parafianie modlili się w intencji powstańców, którzy 155 lat temu walczyli o wolną Polskę.
Mszę Świętą sprawował Ks. Biskup Tadeusz Pikus, ordynariusz drohiczyński.  W homilii nawiązał przede wszystkim do tekstów mszalnych, które mówiły o niezawinionym cierpieniu biblijnego Hioba, porównując to cierpienie do tego, które było udziałem powstańców. Ks. biskup podkreślił również potrzebę modlitwy w intencji jedności naszej ojczyzny. Na uroczystości przybyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał List Prezydenta Andrzeja Dudy. Głos zabrali również: Burmistrz Miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki, Wicemarszałek Senatu, Maria Koc oraz Poseł Arkadiusz Czartoryski, który odczytał List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
W uroczystościach wzięły również udział liczne poczty sztandarowe wszystkich węgrowskich szkół i instytucji, jak również  tutejsi parafianie.