Sakramenty i sakramentalia

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące prze ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (dotyczy tych osób, które zostały ochrzczone poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 3 miesiące),
  • zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),
  •  zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
  • dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości.

Strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.

 

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie /Katechizm Kościoła Katolickiego 1213/.

 Warunki udzielania chrztu:

· Miejsce zamieszkania. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).

· Odpis aktu urodzenia dziecka wydana przez USC.

· Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.

·  Rodzice chrzestni. Dziecko powinno mieć rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Chrzestny(a) musi spełniać następujące warunki:

· mieć ukończone 16 lat;

· być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

· prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);

· przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).

CHRZEST W NASZEJ PARAFII JEST W II NIEDZIELĘ MIESIĄCA o godz. 10.30, a w  I niedzielę miesiąca o godz. 17.00 jest konferencja dla rodziców i chrzestnych.

CHRZEST W NASZEJ PARAFII JEST RÓWNIEŻ W I DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I W I DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA O GODZ.10.30, A KONFERENCJA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH PRZED CHRZTEM W ŚWIĘTA RÓWNIEŻ W I NIEDZIELĘ MIESIĄCA O GODZ.17.00.